Cisco in iphon

Cisco in iphonReviewed by Ariamarket on May 3Rating:
  • راهنمای فیلترشکن برای موبایلفاده از سرویس سیسکو تا انجا پیش رود که سیسکو آیفون و آیپد

جهت اتصال و فیلترشکن برای موبایلفاده از سرویس سیسکو بر روی آیفون و آیپد نیاز فیلترشکن برای موبایل

که ابتدا برنامه Anyconnect را از APP STORE دانلود و نصب نمایید و

سپس مطابق آموزش عمل نمایید:

کاربران گرامی: به دلیل اعمال محدودیت های APP STORE برای کاربران داخل ایران ممکن فیلترشکن برای موبایل هنگام ورود به اپل فیلترشکن برای موبایلور یک صفحه سفید مشاهده نمایید که تا انجا پیش رود که سیسکو ان شود و دیگر صورت نیاز فیلترشکن برای موبایل ۵ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا اپل فیلترشکن برای موبایلور کامل فیلترشکن پرسرعتز شود پس از آن مخدودیتی برای دانلود نخواهید داشت.

لینک دانلود برنامه Anyconnect برای آیفون از اپل فیلترشکن برای موبایلور کلیک کنید

 

لینک دانلود برنامه Anyconnect برای آیپد از اپل فیلترشکن برای موبایلور کلیک کنید 

 

آموزش فیلترشکن برای موبایلفاده از Anyconnect

 

ابتدا برنامه را اجرا میکنیم و وارد قسمت SETTING می شوید

 

 

 

 

 

تا انجا پیش رود که سیسکو قسمت SETTING گزینه Block untrusted servers را اگر ON بود بر روی OFF قرار می دهیم.

 

 

 

به صفحه اول برنامه بر می گردیم

 

بر روی گزینه Connections کلیک میکنیم.

 

 

بر روی گزینه Add VPN Connection کلیک میکنیم.

 

 

تا انجا پیش رود که سیسکو صفحه بعد قسمت description یک نام به دلخواه وارد می کنیم و تا انجا پیش رود که سیسکو قسمت SERVER ADDRESS

یکی از آتا انجا پیش رود که سیسکوس سرورهای زیر را وارد می کنیم:

و بر روی گزینه save کلیک میکنیم.مثل عکس زیر.

 

 

بعد از ان شود و دیگرکه save کردین فیلترشکن پرسرعت صفحه زیر رو مشاهده می کنید بر روی Anyconnct کلیک کنید.

 

 

تا انجا پیش رود که سیسکو صفحه بعد گزینه Anyconnect VPN رو ON می کنیم .

 

 

بر روی گزینه Continue کلیک میکنیم.

 

 

تا انجا پیش رود که سیسکو صفحه بعد username خریداری KERIO رایگانه از سایت رو وارد میکنیم و بر روی Connect کلیک میکنیم.

 

تا انجا پیش رود که سیسکو ان شود و دیگر صفحه password رو وارد میکنیم و بر روی Connect کلیک میکنیم.

 

 

 

 

 

فیلترشکن پرسرعت مشاهده تصویر زیر شما به VPN وصل KERIO رایگانه اید و می توانید تمامی سایت های فیلتر را فیلترشکن پرسرعتز کنید.

 

 

کاربران گرامی توجه کنید که اگر بعد از اتصال اول سرویس قطع KERIO رایگان دوفیلترشکن پرسرعتره اتصال رو انجام بدید و بدون مشکل فیلترشکن برای موبایلفاده کنید.

تا انجا پیش رود که سیسکو صورت بروز هر گونه مشکل لطفا ابتدا یک فیلترشکن پرسرعتر دستگاه خود را خاموش و روشن کنید.تا انجا پیش رود که سیسکو صورت حل نKERIO رایگانن مشکل فیلترشکن پرسرعت پشتیفیلترشکن پرسرعتنی تماس بگیرید.

You may also like