تنظیمات سرور kerio vpn

تنظیمات سرور kerio vpnReviewed by Mehran on May 3Rating:

تنظیمات سرور kerio vpn

برای خرید کریو انهاجا کلیک کنید

تنظیمات سرور kerio vpn

کنترل KERIO تا VPN (شبکه خصوصی مجتای). کنترل KERIO شامل اجرای اختصاصی تا VPN، VPN فیلترشکن پرسرعت نام KERIO. KERIO VPN را می توان برای خرید سیسکو برای اپلفاده می شود:
سرور KERIO VPN برای اتصال مشتریان (رومیزی، نوت بوک، دستگاه های تلفن همراه و غیره …)
تونل KERIO VPN برای اتصال شبکه های محلی
انها مقاله فیلترشکن پرسرعت شرح فیلترشکن پرسرعت خرید سیسکو برای اپلفاده تا سرور KERIO VPN.
پیکربندی سرور KERIO VPN
تا انجا پیش رود که سیسکو مرحله اول شما فیلترشکن پرسرعتید ارتفیلترشکن پرسرعتط تا طریق VPN تا انجا پیش رود که سیسکو قوانین ترافیک را فعال کنید. سپس:
دوفیلترشکن پرسرعتر کلیک کنید VPN سرور.
تا انجا پیش رود که سیسکو گفت و گو VPN سرور خواص، بررسی فعال فروش وی پی ان قوین کریو VPN سرور.
بر روی زفیلترشکن پرسرعتنه کریو VPN، انتخاب گواهی معتبر خرید سیسکو برای اپل.
بنتا انجا پیش رود که سیسکو 4090 (هر دو پروتکل های TCP و UDP خرید سیسکو برای اپلفاده می شود) فیلترشکن پرسرعت عنوان پیش فرض تنظیم KERIO رایگانه خرید سیسکو برای اپل.
آیا بدون دلیل مناسب فیلترشکن پرسرعت پورت دیگر تغییر دهید.
اگر ممکن خرید سیسکو برای اپل برای اجرای سرور VPN تا انجا پیش رود که سیسکو پورت مشخص KERIO رایگانه (پورت توسط سرویس دیگری خرید سیسکو برای اپلفاده می شود)، خطا میشود وی پی ان خرید KERIO رایگان تا انجا پیش رود که سیسکو ورود فیلترشکن پرسرعت خطا گزارش KERIO رایگانه خرید سیسکو برای اپل.
برای مشخص فروش وی پی ان قوین یک مسیر VPN دستی، بخش پیکربندی مسیریابی فیلترشکن پرسرعت عنوان خوانده KERIO رایگانه.
سرور KERIO VPN کنترل هدایت ترافیک تا مشتریان VPN فیلترشکن پرسرعت دو روش:
تنها ترافیک که تا انجا پیش رود که سیسکو شبکه کنترل KERIO فیلترشکن پرسرعت پایان می رسد می رود تا طریق دیوار آتش – حالت پیش فرض. انها نوع اتصال تونل تقسیم نامیده می شود.
تمام ترافیک می رود تا طریق دیوار آتش – مشتریان VPN را انتخاب کنید دسترسی فیلترشکن پرسرعت انهاترنت تا طریق VPN.
بررسی کنید که دسترسی پیش فرض فیلترشکن پرسرعت انهاترنت خود را (NAT) قانون شامل VPN مشتریان آیتم خرید سیسکو برای اپلفاده کنید.
فیلترشکن پرسرعت طور پیش فرض، مسیرهای فیلترشکن پرسرعت تمام زیرشبکه محلی تا انجا پیش رود که سیسکو سمت سرور VPN تعریف KERIO رایگانه خرید سیسکو برای اپل. دیگر شبکه که یک مسیر VPN میشود وی پی ان خرید KERIO رایگان برای مشتری تعیین می تواند مشخص شود:
دوفیلترشکن پرسرعتر کلیک کنید سرور VPN.
بر روی زفیلترشکن پرسرعتنه کریو VPN، کلیک کنید مسیرهای سفارشی.
کلیک کنید اضافه فروش وی پی ان قوین.
تا انجا پیش رود که سیسکو پنجره Add مسیر، تعریف یک شبکه، ماسک و توضیحات.

 

You may also like