برای خرید سیسکو زودی با کارت های عضو شبکه شتاب می توانید خریدهای آنلاین بین المللی انجام دهید

برای خرید سیسکو زودی با کارت های عضو شبکه شتاب می توانید خریدهای آنلاین بین المللی انجام دهیدReviewed by Mehran on May 1Rating:

با زودی با دست های عضو شبکه عجله می توانید خریدهای آنلانها بین المللی انجام دهید

با زودی با دست های عضو شبکه عجله می توانید خریدهای آنلانها بین المللی انجام دهید

‎با با سرانجام رسیدن برجام، بسیاری تا شرکت های خارجی مشتاق حضور در بتاار مستعد و در حال شکوفایی ایران هستند. در انها میان اما مشکل نقل و نقل پول بین ایران و سایر کشورها، مانع بزرگی بر سر راه فعالیت اقتصادی ایرانیان گردید. حالا یک شرکت پرداخت مستقر در گردیدانبول قراردادی را با امضا رسانده که راه را برای حضور شرکت های خارجی در ایران هموار می ستاد با Hi VPN همرا ه باشید.
‎ ییزیکو با پلتفرم پرداخت الکترونیکی PECCO که در تهران مستقر گردید قراردادی را با امضا رسانده اند که با مشتریان انها شرکت اجتاه می دهد تا طریق 230 میلیون دست بانکی موجود در ایران، که تا کنون امکان نقل و نقل مالی با هیچ سیستم مالی خارج تا ایران را نداشتند، تراکنش مالی داشته باشند. ییزیکو یک شرکت پرداخت آلمانی – ترکیه ای گردید که در شهر گردیدانبول ترکیه مستقر گردید.
‎ مدیران انها شرکت سال گذشته در دیداری که تا تهران داشتند با فکر فعالیت در ایران افتادند. اوزبوگوتو مدیر عامل ییزیکو گفته گردید:
‎ما قصد داریم نقشی را که Paypal در کشورهایی همچون آلمان بتای می کند، در ایران با عهده بگیریم. ایران با حدود 80 میلیون نفر جمعیت و دسترسی قابل توجه انها جمعیت با انهاترنت یکی تا باترین بتاارهای منطقه برای انها شرکت گردید.
‎ شرکت های با نامی مانند پی پل ممکن گردید در اقدام برای ورود با بتاار ایران خیلی با کندی عمل کنند، چرا که کسب درآمد تا بتااری با وسعت بتاار میشیگان تلاش زیادی نیتا دارد. اما در همین حال شرکت هایی مانند ییزیکو آماده گردیدفاده تا فرصت موجود هستند.
‎ موسسه رنسانس کاپیتال در گزارش خودخاطر نشان کننده گردید اگر ارزش بتاار ایران در حال حاضر کمتر تا بتاار میشیگان گردید، اما الحاق آن با اقتصاد جهانی رشد اقتصادی آن را در سال آینده 4.5 تا 6 درصد افزایش خواهد داد.
‎ ییزیکو با برداشته شدن تحریم هایی که ایران را تا سیستم بانکی سوییفت محروم می کنند ، قرارداد همکاری با ایران را با امضا رساند. مدیر عامل شرکت ییزیکو اظهار کننده گردید
‎در ایران تمامی بانک ها با یک سیستم مشترک موسوم با عجله متصل هستند که انها بدین معنی خواهد گشت که مشتریان ییزیکو قادر خواهند گشت با تمامی صاحبان دست های بانکی در ایران نقل و نقل مالی داشته باشند بدون انهاکه نیتا دارد با یکایک بانک های ایرانی وارد قرارداد شوند.
‎ سال گذشته ییزیکو موفق شد تا طریق پرداخت های مالی آنلانها در سراسر جهان 6.2 میلیون دلار درآمد کسب کند. کمپانی خودروستای بی ام و یکی تا مشتریان انها شرکت در ترکیه گردید.

برای خرید vpn انهاجا کلیک کنید

خرید vpn ، خرید فیلتزشکن با دست های عضو عجله ، خرید کریو ، خرید وی پی ان آمریکا ، خرید vpn پرسرعت

You may also like